Hoạt động khám chữa bệnh

Hình ảnh hoạt động 1
Bác sĩ thăm khám bệnh
Hình ảnh hoạt động 2
Siêu âm chẩn đoán bệnh cơ xương khớp
Hình ảnh hoạt động 3
Hướng dẫn chuyên môn cho BS trẻ
Hình ảnh hoạt động 4
Khám và tư vấn bệnh theo yêu cầu
Hình ảnh hoạt động 5
Lãnh đạo khoa thăm bệnh nhân
Hình ảnh hoạt động 6
Thủ thuật dưới siêu âm
Hình ảnh hoạt động 8
Thủ thuật tiêm khớp
Hình ảnh hoạt động 7
Công tác từ thiện

Web Link