Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động chuyên khoa 1
Bổ nhiệm chức danh PGS
Hình ảnh hoạt động chuyên khoa 2
Đào tạo y khoa liên tục
Hình ảnh hoạt động chuyên khoa 3
Giao ban chuyên môn hàng ngày
Hình ảnh hoạt động chuyên khoa 4
Học viên nước ngoài
Hình ảnh hoạt động chuyên khoa 5
Lớp CME tại Cần Thơ 2018
Hình ảnh hoạt động chuyên khoa 6
Du lịch Phú Yên
Hình ảnh hoạt động chuyên khoa 7
Tập thể chúc mừng tân PGS. Nguyễn Đình Khoa
Hình ảnh hoạt động chuyên khoa 8
Tuyên truyền giáo dục sức khỏe

Web Link