KHOA NỘI CƠ XƯƠNG KHỚP
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Địa chỉ: Lầu 1, Khu E (Trại 22)
           201B Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84)-28-38554137 (số nội bộ 1436, 1420)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.